Blog

Onze blogs worden geschreven door Azra Golbach

Leerkracht speciaal basisonderwijs

 • Dit leert je kind in groep 8
  Auteur: Azra Golbach, leerkracht speciaal basisonderwijs In groep 8 staat de overgang naar het voortgezet onderwijs centraal. Aan het eind van dit schooljaar moet alle basisschoolstof onder de knie zijn. Je kind maakt de…
 • Dit leert je kind in groep 7
  Auteur: Azra Golbach, leerkracht speciaal basisonderwijs Groep 7 wordt gezien als de belangrijkste groep van de basisschool. Hierin wordt namelijk de moeilijkste stof van rekenen en taal behandeld, waar in groep 8 op wordt…
 • Dit leert je kind in groep 6
  Azra Golbach, leerkracht speciaal basisonderwijs  Als een kind in groep 6 zit, is hij officieel een ‘bovenbouwer’. Hij hoort nu echt bij de grote kinderen van de basisschool. Dit is zowel nieuw terrein voor…
 • Dit leert je kind in groep 5
  Auteur: Azra Golbach, leerkracht speciaal basisonderwijs In groep 3 en 4 heeft een kind een essentiële basis gevormd op het gebied van rekenen, lezen en schrijven. Hier wordt in groep 5 op voortgebouwd: de…
 • Dit leert je kind in groep 4
  Auteur: Azra Golbach, leerkracht speciaal basisonderwijs De groepen 3 en 4 hebben een gezamenlijk doel. Een kind in groep 4 gaat, net als in groep 3, door met het vormen van een essentiële basis….
 • Dit leert je kind in groep 3
  Auteur: Azra Golbach, leerkracht speciaal basisonderwijs Als je kind in groep 3 zit is hij/zij officieel een schoolkind geworden. Dat betekent dat het ‘schoolse’ leren nu voorop staat. Aan een tafel zitten, zich langer…
 • Dit leert je kind in groep 2
  Auteur: Azra Golbach, leerkracht speciaal basisonderwijs Groepen 1 en 2 horen bij elkaar op de basisschool. In groep 2 wordt een kind een ‘oudste kleuter’ genoemd. Aan de ene kant wordt hij een groot…
 • Dit leert je kind in groep 1
  Auteur: Azra Golbach, leerkracht speciaal basisonderwijs Groepen 1 en 2 horen bij elkaar op de basisschool. In groep 1 wordt een kind een ‘jongste kleuter’ genoemd. In deze groep leert een kind spelenderwijs en…
 • Bijles nemen? Een verstandige keuze
  Auteur: Azra Golbach, leerkracht speciaal basisonderwijs Sommige ouders twijfelen of bijles nemen een verstandige keuze is voor hun kind. Er zijn natuurlijk verschillende redenen om uw kind op bijles te zetten. Het achterlopen op…
 • Zo ga je voorbereid de citotoets in!
  5 tips vóór het maken van de citotoets Auteur: Azra Golbach, leerkracht speciaal basisonderwijs In groep 8 is het zover, je kind bereidt zich voor op het maken van de citotoets. Deze toets is…
 • Automatiseren kan je leren!
  Hoe automatiseren het best kan worden aangeleerd Auteur: Azra Golbach, leerkracht speciaal basisonderwijs Op de basisschool is het belangrijk dat je kind de geleerde stof automatiseert. Automatiseren is het direct kunnen uitvoeren van een…
 • Zo haal je elke topo toets!
  Stappenplan voor het leren van een topografietoets Auteur: Azra Golbach, leerkracht speciaal basisonderwijs Veel kinderen in Nederland krijgen vanaf groep 5 topografie les. Hoe hoger de groep, hoe meer stof ze moeten leren. Het…
 • 5 Tips – Van leeshater naar boekenwurm
  Zo wordt je kind een plezierige lezer! Auteur: Azra Golbach, leerkracht speciaal basisonderwijs Lezen is heel belangrijk voor de taalontwikkeling van kinderen. Echter zijn sommige kinderen gedemotiveerd als het op lezen aankomt. Kinderen met…
 • Zo word je beter in begrijpend lezen!
  Tips voor het begrijpen van een leestekst Auteur: Azra Golbach, leerkracht speciaal basisonderwijs Begrijpend lezen houdt in dat je begrijpt wat je leest. Pas als je kind dit onderde knie heeft, komt de volgende…
 • Voorbereid het oudergesprek in!
  Checklist voor het 10-minutengesprek Auteur: Azra Golbach, leerkracht speciaal basisonderwijs Op de basisschool is het tienminutengesprek het moment waarop je als ouder informatie krijgt over hoe je kind het op school doet. Ook kan…
 • Luisteraar of verteller? Wees beiden!
  Het belang van spreken en luisteren Auteur: Azra Golbach, leerkracht speciaal basisonderwijs Op de basisschool wordt er al flink aandacht besteed aan goed kunnen spreken en luisteren. Het zorgt ervoor dat je kind zaken…
 • Een plek waar woorden gehoord worden!
  Actieve woordenschat uitbreiden aan de verteltafel Azra Golbach is vierdejaars studente aan de Hogeschool iPabo in Amsterdam West. Zij studeert dit jaar af in het uitstroomprofiel ‘Spelend Leren’. Twee kinderen van groep 2 zitten…
 • De Dag van de Duurzaamheid
  Auteur: Azra Golbach, leerkracht speciaal basisonderwijs 10-10 is uitgeroepen tot Dag van de Duurzaamheid. Hiermee wilde stichting Urgenda, de initiatiefnemer van de dag, bereiken dat er meer aandacht werd besteed aan duurzamer leven. Sindsdien…