Dit leert je kind in groep 2

september 14, 2023 degoedebasis

Auteur: Azra Golbach, leerkracht speciaal basisonderwijs

Groepen 1 en 2 horen bij elkaar op de basisschool. In groep 2 wordt een kind een ‘oudste kleuter’ genoemd. Aan de ene kant wordt hij een groot kind, maar aan de andere kant kan hij nog lekker kleuteren. In deze groep leert een kind spelenderwijs, maar wordt hij wel voorbereid op het schoolse leren in groep 3. Een kind ontwikkelt zich door in verschillende hoeken te spelen en daar dingen te ontdekken. Ook wordt hij uitgedaagd om nieuwe vaardigheden te oefenen en verbeteren. Dit zorgt ervoor dat een kind aan het eind van het schooljaar klaar is om naar groep 3 te gaan. Maar wat leert een kind in groep 2 eigenlijk? In dit artikel leest u de doelen voor groep 2 voor de vakken taal en rekenen en op het gebied van de motorische en sociaal-emotionele ontwikkeling.

Taal

Letters en klanken

Uit onderzoek blijkt dat de taalvaardigheid van een jonge kleuter gepaard gaat met het gemak waarmee ze later lezen en spellen. In groep 2 begint een kind met het herkennen van de (letter)klanken. Hij leert ongeveer 15 letters te herkennen en benoemen. Ook leert een kind verstaanbaar en vloeiend te spreken. Verder leert hij het eerste of laatste woord uit een zin benoemen, korte woorden hakken en plakken en twee- of driedelige lettergrepen samenvoegen tot een woord. Daarnaast leert een kind rijmen en zijn eigen naam schrijven en verklanken (de naam in klanken verdelen). Bovendien wordt de woordenschat uitgebreid: passief (kennen) 7000 woorden en actief (zeggen) 3500 woorden.

Rekenen

Tellen en rekenbegrippen

In groep 2 leert een kind tellen tot 20 en weer terug. Hij leert ook de cijfersymbolen tot 10 herkennen en benoemen. Daarnaast leert een kind rekentermen als ‘erbij’, ‘eraf’, ‘meer’ en ‘minder’, begrippen over lengte, gewicht, inhoud en omtrek en ze oefenen met vergelijken, sorteren en ordenen. Deze rekenbegrippen zitten verstopt in opdrachten waar ze dagelijks in de klas mee bezig zijn, bijvoorbeeld het maken van een puzzel en het bouwen met blokken. Verder leert een kind de kleuren en vormen en de dagen en seizoenen benoemen.

Motorische ontwikkeling

Verbeterde motoriek

In groep 2 wordt de motoriek beter, een kind doorstaat een grote ontwikkeling in lichamelijk opzicht. De motoriek is in 2 subgroepen te verdelen: de fijne motoriek en de grove motoriek. Op het gebied van de fijne motoriek leert een kind scheuren, prikken, knippen, kleuren binnen de lijntjes, overtrekken van schrijfpatronen, goede potloodgreep en schrijfbeweging vanuit de vingers maken. Bij de grove motoriek leert een kind schommelen, zwaaien, klimmen, balanceren, koprollen, vangen en gooien, mikken, springen, hardlopen, bewegen op muziek, tikkertje en een balspel.

Sociaal-emotionele ontwikkeling

Van kleuter naar schoolkind

Een jonge kleuter denkt vaak ‘egocentrisch’, hij ziet zich als het centrum van de wereld. Een oudere kleuter leert steeds beter onderscheid te maken tussen zichzelf en de wereld om zich heen. Hij begint steeds meer rekening te houden met anderen en ze te helpen. Ook zoekt hij meer contact met anderen, zowel kinderen als volwassenen. Een jonge kleuter denkt vaak magisch, waardoor werkelijkheid en fantasie in elkaar overlopen. Een oudere kleuter ruilt deze manier van denken in voor concreet denken. Verder leert een kind zelfstandig taken uitvoeren, geconcentreerd werken, doorzetten als het even niet lukt en een duidelijk zelfbeeld ontwikkelen. Door deze ontwikkelingen zal een kleuter in groep 2 aan het eind van het schooljaar veranderen in een schoolkind die naar groep 3 kan. De verschillen tussen kinderen op sociaal-emotioneel gebied blijven groot.

Verder lezen?

  • In dit leerplan is te lezen welke wettelijke doelen er zijn voor het primair onderwijs. Per vak en per leergebied is te zien welke kerndoelen er zijn gesteld, o.a. voor groep 2. LeerplanInBeeld (slo.nl)

De leerdoelen voor groep 2 in dit artikel zijn afgeleid van de door de overheid opgestelde tussendoelen. Deze geven globaal weer wat op de meeste scholen wordt aangehouden of in bekende lesmethodes gebruikelijk zijn. Het verschilt echter per school wat een kind precies leert in een bepaalde groep. Vaak vertelt de school aan het begin van het jaar wat een kind dit schooljaar gaat leren.