Auteur: degoedebasis

december 6, 2021 degoedebasis No comments exist

Groepen 1 en 2 horen bij elkaar op de basisschool. In groep 2 wordt een kind een ‘oudste kleuter’ genoemd. Aan de ene kant wordt hij een groot kind, maar aan de andere kant kan hij nog lekker kleuteren. In deze groep leert een kind spelenderwijs, maar wordt hij wel voorbereid op het schoolse leren in groep 3. Een kind ontwikkelt zich door in verschillende hoeken te spelen en daar dingen te ontdekken. Ook wordt hij uitgedaagd om nieuwe vaardigheden te oefenen en verbeteren. Dit zorgt ervoor dat een kind aan het eind van het schooljaar klaar is om naar groep 3 te gaan. Maar wat leert een kind in groep 2 eigenlijk? In dit artikel leest u de doelen voor groep 2 voor de vakken taal en rekenen en op het gebied van de motorische en sociaal-emotionele ontwikkeling.

november 29, 2021 degoedebasis No comments exist

rekenen en taal behandeld, waar in groep 8 op wordt voortgebouwd. Daarnaast wordt Engels een verplicht schoolvak. In groep 7 vindt ook het verkeersexamen plaats. Een kind moet laten zien dat hij de verkeersregels kent en al fietsend kan toepassen. Aan het eind van het schooljaar is de entreetoets. Dit vormt de aanloop voor groep 8 en de middelbare school. Maar wat leert een kind in groep 7 eigenlijk? In dit artikel leest u de doelen voor groep 7 voor de vakken taal, rekenen, Engels en wereldoriëntatie.

november 22, 2021 degoedebasis No comments exist

In groep 3 en 4 heeft een kind een essentiële basis gevormd op het gebied van rekenen, lezen en schrijven. Hier wordt in groep 5 op voortgebouwd: de lesstof wordt moeilijker en het inzicht in lezen en rekenen wordt vergroot. In dit schooljaar staat een kind meer open voor de volwassenwereld. Daar wordt op ingespeeld en verder op ingegaan door de zaakvakken: geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en techniek. Bovendien houdt een kind vaak zijn eerste boekbespreking of spreekbeurt. Maar wat leert een kind in groep 5 eigenlijk? In dit artikel leest u de doelen voor groep 5 voor de vakken taal, rekenen en wereldoriëntatie.