Auteur: degoedebasis

december 13, 2022 degoedebasis

December 2022 I Auteur: Azra Golbach, leerkracht speciaal basisonderwijs Groep 7 wordt gezien als de belangrijkste groep van de basisschool. Hierin wordt namelijk de moeilijkste stof van rekenen en taal behandeld, waar in groep 8 op wordt voortgebouwd. Daarnaast wordt Engels een verplicht schoolvak. In groep 7 vindt ook het verkeersexamen plaats. Een kind moet…

augustus 22, 2022 degoedebasis

Augustus 2022 I Auteur: Azra Golbach, leerkracht speciaal basisonderwijs In groep 8 staat de overgang naar het voortgezet onderwijs centraal. Aan het eind van dit schooljaar moet alle basisschoolstof onder de knie zijn. Je kind maakt de cito eindtoets, krijgt een schooladvies, gaat op kamp, speelt mee in de eindmusical of -film en neemt afscheid…

juni 20, 2022 degoedebasis

Juni 2022 I Auteur: Azra Golbach, leerkracht speciaal basisonderwijs  Als een kind in groep 6 zit, is hij officieel een ‘bovenbouwer’. Hij hoort nu echt bij de grote kinderen van de basisschool. Dit is zowel nieuw terrein voor het kind als voor de ouders. Er wordt meer van een kind verwacht, het tempo van het…

mei 18, 2022 degoedebasis

Mei 2022 I Auteur: Azra Golbach, leerkracht speciaal basisonderwijs In groep 3 en 4 heeft een kind een essentiële basis gevormd op het gebied van rekenen, lezen en schrijven. Hier wordt in groep 5 op voortgebouwd: de lesstof wordt moeilijker en het inzicht in lezen en rekenen wordt vergroot. In dit schooljaar staat een kind…

april 18, 2022 degoedebasis

April 2022 I Auteur: Azra Golbach, leerkracht speciaal basisonderwijs De groepen 3 en 4 hebben een gezamenlijk doel. Een kind in groep 4 gaat, net als in groep 3, door met het vormen van een essentiële basis. In een flink tempo wordt de lesstof voortgezet en uitgebreid. Hier wordt in de hogere groepen op voortgebouwd….

maart 14, 2022 degoedebasis

Maart 2022 I Auteur: Azra Golbach, leerkracht speciaal basisonderwijs Als je kind in groep 3 zit is hij/zij officieel een schoolkind geworden. Dat betekent dat het ‘schoolse’ leren nu voorop staat. Aan een tafel zitten, zich langer concentreren, zelfredzamer worden, uit werkboekjes werken en zelfstandig werken horen daar allemaal bij. Maar wat leert een kind…

februari 28, 2022 degoedebasis

Het belang van spreken en luisteren Februari 2022 I Auteur: Azra Golbach, leerkracht speciaal basisonderwijs Op de basisschool wordt er al flink aandacht besteed aan goed kunnen spreken en luisteren. Het zorgt ervoor dat je kind zaken sneller begrijpt en verbanden kan leggen. In de lagere groepen gaat het vooral om eenvoudige vormen van communicatie,…

februari 14, 2022 degoedebasis

Hoe automatiseren het best kan worden aangeleerd Februari 2022 I Auteur: Azra Golbach, leerkracht speciaal basisonderwijs Op de basisschool is het belangrijk dat je kind de geleerde stof automatiseert. Automatiseren is het direct kunnen uitvoeren van een taak zonder erover na te denken. De desbetreffende taak is dan goed ingeoefend. Vaak wordt het begrip gebruikt…

februari 14, 2022 degoedebasis

Februari 2022 I Auteur: Azra Golbach, leerkracht speciaal basisonderwijs Groepen 1 en 2 horen bij elkaar op de basisschool. In groep 2 wordt een kind een ‘oudste kleuter’ genoemd. Aan de ene kant wordt hij een groot kind, maar aan de andere kant kan hij nog lekker kleuteren. In deze groep leert een kind spelenderwijs,…

januari 26, 2022 degoedebasis

Checklist voor het 10-minutengesprek Januari 2022 I Auteur: Azra Golbach, leerkracht speciaal basisonderwijs Op de basisschool is het tienminutengesprek het moment waarop je als ouder informatie krijgt over hoe je kind het op school doet. Ook kan je zelf informatie uitwisselen met de leerkracht en vragen stellen. In zo’n gesprek gaan de 10 minuten altijd…

januari 17, 2022 degoedebasis

Tips voor het begrijpen van een leestekst Januari 2022 I Auteur: Azra Golbach, leerkracht speciaal basisonderwijs Begrijpend lezen houdt in dat je begrijpt wat je leest. Pas als je kind dit onderde knie heeft, komt de volgende stap aan bod: lezen om te leren. Begrijpendlezen is een vak waar veel kinderen in het basisonderwijs moeite…

januari 10, 2022 degoedebasis

Stappenplan voor het leren van een topografietoets Januari 2022 I Auteur: Azra Golbach, leerkracht speciaal basisonderwijs Veel kinderen in Nederland krijgen vanaf groep 5 topografie les. Hoe hoger de groep, hoe meer stof ze moeten leren. Het inoefenen van verschillende plekken op de wereld kan lastig zijn voor kinderen. Zij hebben behoefte aan een stapsgewijze…

januari 10, 2022 degoedebasis

Januari 2022 I Auteur: Azra Golbach, leerkracht speciaal basisonderwijs Groepen 1 en 2 horen bij elkaar op de basisschool. In groep 1 wordt een kind een ‘jongste kleuter’ genoemd. In deze groep leert een kind spelenderwijs en met kleine stapjes. Een kleuter ontwikkelt zich op zijn eigen tempo. Dit doet hij door in verschillende hoeken…

januari 3, 2022 degoedebasis

5 tips vóór het maken van de citotoets Januari 2022 I Auteur: Azra Golbach, leerkracht speciaal basisonderwijs In groep 8 is het zover, je kind bereidt zich voor op het maken van de citotoets. Deze toets is een soort ‘controlemiddel’ om het advies voor de middelbare school te bevestigen. Voor veel kinderen kan het daarom…

december 20, 2021 degoedebasis

Zo wordt je kind een plezierige lezer! December 2021 I Auteur: Azra Golbach, leerkracht speciaal basisonderwijs Lezen is heel belangrijk voor de taalontwikkeling van kinderen. Echter zijn sommige kinderen gedemotiveerd als het op lezen aankomt. Kinderen met dyslexie hebben bijvoorbeeld moeite met lezen, waardoor lezen een hele opgave is. Uit onderzoek blijkt dat het leesplezier…

oktober 10, 2021 degoedebasis

Oktober 2021 I Auteur: Azra Golbach, leerkracht speciaal basisonderwijs Op 10-10-2018 is elke dag uitgeroepen tot Dag van de Duurzaamheid. Hiermee wilde stichting Urgenda, de initiatiefnemer van de dag, bereiken dat er meer aandacht werd besteed aan duurzamer leven. Sindsdien is de Dag van de Duurzaamheid een nationale feestdag geworden. Het uitgangspunt van de Dag…

oktober 7, 2021 degoedebasis

Actieve woordenschat uitbreiden aan de verteltafel Azra Golbach is vierdejaars studente aan de Hogeschool iPabo in Amsterdam West. Zij studeert dit jaar af in het uitstroomprofiel ‘Spelend Leren’. Twee kinderen van groep 2 zitten aan de verteltafel en bekijken de plaatjes uit het voorgelezen prentenboek ‘’Een taart voor kleine Beer’’ van Max Velthuis. Vervolgens beginnen…

september 23, 2021 degoedebasis

September 2021 I Auteur: Azra Golbach, leerkracht speciaal basisonderwijs Sommige ouders twijfelen of bijles nemen een verstandige keuze is voor hun kind. Er zijn natuurlijk verschillende redenen om uw kind op bijles te zetten. Het achterlopen op de stof, oefenen voor de citotoets of het verbeteren van je cijfers kunnen allemaal meespelen. Er zijn een…