Voorbereid het oudergesprek in!

januari 23, 2023 degoedebasis

Checklist voor het 10-minutengesprek

Auteur: Azra Golbach, leerkracht speciaal basisonderwijs

Op de basisschool is het tienminutengesprek het moment waarop je als ouder informatie krijgt over hoe je kind het op school doet. Ook kan je zelf informatie uitwisselen met de leerkracht en vragen stellen. In zo’n gesprek gaan de 10 minuten altijd snel voorbij. Het is belangrijk om voorbereid in het gesprek te duiken, zodat je de tijd goed kan benutten. In dit artikel geven we je een checklist voor een succesvol tienminutengesprek.

1. Bereid het gesprek voor

Praat met je kind en met je partner over het tienminutengesprek. Bespreek welke zaken er tijdens het gesprek aan de orde moeten komen. Wat gaat er al goed en wat zijn de aandachtspunten? Het helpt om een lijstje te maken met punten die je wilt bespreken.

2. Beschouw de leerkracht als bondgenoot

Zowel de leerkracht als de ouders hebben hetzelfde belang voor ogen, namelijk je kind. Praat mét elkaar in plaats van tegen elkaar. Luister naar elkaar, laat elkaar uitpraten en denk eerst na voordat je reageert. Zo voorkom je dat je tegenover elkaar komt te staan, ook als je het oneens bent met de leerkracht. Dezelfde opstelling mag je ook van de leerkracht verwachten.

3. Wees positief

Je eigen houding heeft een groot effect op het verloop van het gesprek. Als ouder kun je een goede sfeer aan het gesprek geven door bijvoorbeeld een positieve opmerking te maken of door de leerkracht een compliment te geven. Laat waardering zien voor het werk en de deskundigheid van de leerkracht en verplaats je in zijn of haar standpunt. Benoem, vooral aan het begin, wat goed gaat en vraag de leerkracht dat ook te doen.

4. Praat vanuit je deskundigheid

Niet alleen de leerkracht, maar ook de ouder is deskundig over zijn of haar kind. Daarom is een tienminutengesprek een tweerichtingsverkeer. Als ouder vertel je vanuit jou deskundigheid over je kind en de leerkracht doet dat vanuit zijn of haar deskundigheid. Zo weet de leerkracht ook beter waaraan je kind behoefte heeft. Soms mag je kind in de hogere groepen aanwezig zijn bij het gesprek. Op de middelbare school neemt je kind altijd deel aan een gesprek. Immers is je kind zelf een deskundige.  

5. Stel vragen

Vraag om uitleg als je iets niet begrijpt of iets niet helemaal duidelijk is. Als je vindt dat de leerkracht te vaag is in zijn of haar taalgebruik kun je doorvragen. Wat bedoelt de leerkracht bijvoorbeeld met het vertonen van druk gedrag? Kunnen daar voorbeelden van worden gegeven? Ook helpt het om te herhalen wat de leerkracht zojuist heeft gezegd, om te kijken of je het goed begrepen hebt. Vaak hebben leerkrachten de neiging om onderwijskundig vaktaal te gebruiken, waar je als ouder geen kennis over hebt. Schroom niet om te vragen naar meer verduidelijking.

6. Maak duidelijke afspraken

Zorg ervoor dat de afspraken die er worden gemaakt duidelijk zijn en schrijf ze ergens op, zodat je er altijd naar kan refereren. Dit helpt ook bij het onthouden van de gemaakte afspraken.

7. Vertel je kind over het gesprek

Vaak vinden kinderen het heel spannend en zijn ze erg nieuwsgierig naar wat hun ouders met de leerkracht besproken hebben. Vertel je kind over het gesprek, hoe het is verlopen en wat er allemaal is gezegd. Het is handig om duidelijk te maken aan je kind waarom het belangrijk voor hem of haar is. Geef je kind de ruimte om erop te reageren en bedenk eventueel een plan om de aandachtspunten aan te pakken.

Alleen of samen naar het tienminutengesprek?

Het is handig om samen naar het tienminutengesprek te gaan. Dan zijn jullie beiden tegelijkertijd op de hoogte van hoe je kind het op school doet en kunnen jullie elkaar ondersteunen. Je kunt altijd een vervolgafspraak maken, waar je partner wel bij kan zijn. Ook na een scheiding is het verstandig om als het kan samen het gesprek te voeren.

Of je nu samen of alleen komt, sla het tienminutengesprek niet over. Zorg dat tenminste iemand naar het gesprek toe gaat in het belang van je kind en zijn of haar ontwikkeling. Als de tijd waarop je het gesprek hebt niet uitkomt, kun je altijd contact opnemen met de leerkracht om een andere afspraak te maken. Zorg ervoor dat je op tijd bent voor het tienminutengesprek, anders loopt het tijdschema van de leerkracht in de war.

Verder lezen?