Categorie: Tips

juli 23, 2023 degoedebasis

Auteur: Azra Golbach, leerkracht speciaal basisonderwijs Sommige ouders twijfelen of bijles nemen een verstandige keuze is voor hun kind. Er zijn natuurlijk verschillende redenen om uw kind op bijles te zetten. Het achterlopen op de stof, oefenen voor de citotoets of het verbeteren van je cijfers kunnen allemaal meespelen. Er zijn een aantal aspecten die…

juni 3, 2023 degoedebasis

5 tips vóór het maken van de citotoets Auteur: Azra Golbach, leerkracht speciaal basisonderwijs In groep 8 is het zover, je kind bereidt zich voor op het maken van de citotoets. Deze toets is een soort ‘controlemiddel’ om het advies voor de middelbare school te bevestigen. Voor veel kinderen kan het daarom een spannende tijd…

mei 14, 2023 degoedebasis

Hoe automatiseren het best kan worden aangeleerd Auteur: Azra Golbach, leerkracht speciaal basisonderwijs Op de basisschool is het belangrijk dat je kind de geleerde stof automatiseert. Automatiseren is het direct kunnen uitvoeren van een taak zonder erover na te denken. De desbetreffende taak is dan goed ingeoefend. Vaak wordt het begrip gebruikt bij rekenonderwijs. Dan…

april 10, 2023 degoedebasis

Stappenplan voor het leren van een topografietoets Auteur: Azra Golbach, leerkracht speciaal basisonderwijs Veel kinderen in Nederland krijgen vanaf groep 5 topografie les. Hoe hoger de groep, hoe meer stof ze moeten leren. Het inoefenen van verschillende plekken op de wereld kan lastig zijn voor kinderen. Zij hebben behoefte aan een stapsgewijze uitleg waardoor ze…

maart 20, 2023 degoedebasis

Zo wordt je kind een plezierige lezer! Auteur: Azra Golbach, leerkracht speciaal basisonderwijs Lezen is heel belangrijk voor de taalontwikkeling van kinderen. Echter zijn sommige kinderen gedemotiveerd als het op lezen aankomt. Kinderen met dyslexie hebben bijvoorbeeld moeite met lezen, waardoor lezen een hele opgave is. Uit onderzoek blijkt dat het leesplezier afneemt naarmate kinderen…

februari 11, 2023 degoedebasis

Tips voor het begrijpen van een leestekst Auteur: Azra Golbach, leerkracht speciaal basisonderwijs Begrijpend lezen houdt in dat je begrijpt wat je leest. Pas als je kind dit onderde knie heeft, komt de volgende stap aan bod: lezen om te leren. Begrijpendlezen is een vak waar veel kinderen in het basisonderwijs moeite mee hebben.Immers blijft…

januari 23, 2023 degoedebasis

Checklist voor het 10-minutengesprek Auteur: Azra Golbach, leerkracht speciaal basisonderwijs Op de basisschool is het tienminutengesprek het moment waarop je als ouder informatie krijgt over hoe je kind het op school doet. Ook kan je zelf informatie uitwisselen met de leerkracht en vragen stellen. In zo’n gesprek gaan de 10 minuten altijd snel voorbij. Het…

december 10, 2022 degoedebasis

Het belang van spreken en luisteren Auteur: Azra Golbach, leerkracht speciaal basisonderwijs Op de basisschool wordt er al flink aandacht besteed aan goed kunnen spreken en luisteren. Het zorgt ervoor dat je kind zaken sneller begrijpt en verbanden kan leggen. In de lagere groepen gaat het vooral om eenvoudige vormen van communicatie, zoals zichzelf kunnen…