Categorie: Geen categorie

oktober 10, 2021 Azra Golbach No comments exist

Oktober 2021 I Auteur: Azra Golbach, leerkracht speciaal basisonderwijs Op 10-10-2018 is elke dag uitgeroepen tot Dag van de Duurzaamheid. Hiermee wilde stichting Urgenda, de initiatiefnemer van de dag, bereiken dat er meer aandacht werd besteed aan duurzamer leven. Sindsdien is de Dag van de Duurzaamheid een nationale feestdag geworden. Het uitgangspunt van de Dag…

oktober 7, 2021 Azra Golbach No comments exist

Samenvatting
In dit onderzoek stond de vraag centraal op welke wijze de leerkracht van groep 1/2B van basisschool Mobiel de actieve woordenschat doeltreffend kan uitbreiden aan de verteltafel. Om deze vraag te onderzoeken is literatuuronderzoek gedaan naar de ontwikkeling van de actieve woordenschat van kinderen. De groepsleerkracht is geïnterviewd, er is een enquête in de onderbouw afgenomen en het leerkrachthandelen aan de verteltafel is geobserveerd. Vervolgens is er een interventie aan de verteltafel gedaan om de ontwikkeling van de woordenschat van de kinderen te volgen. De kinderen hebben meerdere keren het verhaal gespeeld onder begeleiding van de leerkracht. Uit dit onderzoek blijkt dat het frequent uitspelen van het verhaal aan de verteltafel nodig is en dat de leerkracht hierbij een belangrijke rol speelt.

september 30, 2021 Azra Golbach No comments exist

September 2021 I Auteur: Azra Golbach, leerkracht speciaal basisonderwijs  Als een kind in groep 6 zit, is hij officieel een ‘bovenbouwer’. Hij hoort nu echt bij de grote kinderen van de basisschool. Dit is zowel nieuw terrein voor het kind als voor de ouders. Er wordt meer van een kind verwacht, het tempo van het…

september 23, 2021 Azra Golbach No comments exist

September 2021 I Auteur: Azra Golbach, leerkracht speciaal basisonderwijs Sommige ouders twijfelen of bijles nemen een verstandige keuze is voor hun kind. Er zijn natuurlijk verschillende redenen om uw kind op bijles te zetten. Het achterlopen op de stof, oefenen voor de citotoets of het verbeteren van je cijfers kunnen allemaal meespelen. Er zijn een…