Auteur: Azra Golbach

augustus 22, 2022 Azra Golbach No comments exist

Augustus 2022 I Auteur: Azra Golbach, leerkracht speciaal basisonderwijs In groep 8 staat de overgang naar het voortgezet onderwijs centraal. Aan het eind van dit schooljaar moet alle basisschoolstof onder de knie zijn. Je kind maakt de cito eindtoets, krijgt een schooladvies, gaat op kamp, speelt mee in de eindmusical of -film en neemt afscheid…

juni 20, 2022 Azra Golbach No comments exist

Juni 2022 I Auteur: Azra Golbach, leerkracht speciaal basisonderwijs  Als een kind in groep 6 zit, is hij officieel een ‘bovenbouwer’. Hij hoort nu echt bij de grote kinderen van de basisschool. Dit is zowel nieuw terrein voor het kind als voor de ouders. Er wordt meer van een kind verwacht, het tempo van het…

april 18, 2022 Azra Golbach No comments exist

De groepen 3 en 4 hebben een gezamenlijk doel. Een kind in groep 4 gaat, net als in groep 3, door met het vormen van een essentiële basis. In een flink tempo wordt de lesstof voortgezet en uitgebreid. Hier wordt in de hogere groepen op voortgebouwd. Ook wordt er veel lesstof herhaald van groep 3. Maar wat leert een kind in groep 4 eigenlijk? In dit artikel leest u de doelen voor groep 4 voor de vakken taal, rekenen en wereldoriëntatie.

maart 14, 2022 Azra Golbach No comments exist

Maart 2022 I Auteur: Azra Golbach, leerkracht speciaal basisonderwijs Als je kind in groep 3 zit is hij/zij officieel een schoolkind geworden. Dat betekent dat het ‘schoolse’ leren nu voorop staat. Aan een tafel zitten, zich langer concentreren, zelfredzamer worden, uit werkboekjes werken en zelfstandig werken horen daar allemaal bij. Maar wat leert een kind…

januari 10, 2022 Azra Golbach No comments exist

Veel kinderen in Nederland krijgen vanaf groep 5 topografie les. Hoe hoger de groep, hoe meer stof ze moeten leren. Het inoefenen van verschillende plekken op de wereld kan lastig zijn voor kinderen. Zij hebben behoefte aan een stapsgewijze uitleg waardoor ze de verschillende landen, steden en rivieren zich eigen kunnen maken en onthouden. In dit artikel beschrijven we een stappenplan dat je kind helpt bij het leren van een topografietoets.

januari 3, 2022 Azra Golbach No comments exist

In groep 8 is het zover, je kind bereidt zich voor op het maken van de citotoets. Deze toets is een soort ‘controlemiddel’ om het advies voor de middelbare school te bevestigen. Voor veel kinderen kan het daarom een spannende tijd zijn. Het is fijn om een advies te halen dat in lijn staat met wat je kind in huis heeft. De citotoets wordt minder als een obstakel gezien wanneer je kind vol zelfvertrouwen de toets maakt en weet wat voor soort vragen erin gesteld worden. In dit artikel geven we je 5 tips om je kind goed voor te bereiden op de citotoets.

december 20, 2021 Azra Golbach No comments exist

Lezen is heel belangrijk voor de taalontwikkeling van kinderen. Echter zijn sommige kinderen gedemotiveerd als het op lezen aankomt. Kinderen met dyslexie hebben bijvoorbeeld moeite met lezen, waardoor lezen een hele opgave is. Uit onderzoek blijkt dat het leesplezier afneemt naarmate kinderen ouder worden. Lezen wordt steeds meer een verplichte activiteit en de teksten worden moeilijker. Het leesplezier en de leesvaardigheid zijn verbonden met elkaar. Een vaardige lezer vindt lezen leuk, leest veel en wordt er steeds beter in. Een minder vaardige lezer vindt lezen stom, leest weinig en loopt een leesachterstand op. Als ouder wil je dit natuurlijk vermijden, dus komt de vraag op: Hoe kan je kind plezier in lezen ervaren?

oktober 10, 2021 Azra Golbach No comments exist

Oktober 2021 I Auteur: Azra Golbach, leerkracht speciaal basisonderwijs Op 10-10-2018 is elke dag uitgeroepen tot Dag van de Duurzaamheid. Hiermee wilde stichting Urgenda, de initiatiefnemer van de dag, bereiken dat er meer aandacht werd besteed aan duurzamer leven. Sindsdien is de Dag van de Duurzaamheid een nationale feestdag geworden. Het uitgangspunt van de Dag…

oktober 7, 2021 Azra Golbach No comments exist

Samenvatting
In dit onderzoek stond de vraag centraal op welke wijze de leerkracht van groep 1/2B van basisschool Mobiel de actieve woordenschat doeltreffend kan uitbreiden aan de verteltafel. Om deze vraag te onderzoeken is literatuuronderzoek gedaan naar de ontwikkeling van de actieve woordenschat van kinderen. De groepsleerkracht is geïnterviewd, er is een enquête in de onderbouw afgenomen en het leerkrachthandelen aan de verteltafel is geobserveerd. Vervolgens is er een interventie aan de verteltafel gedaan om de ontwikkeling van de woordenschat van de kinderen te volgen. De kinderen hebben meerdere keren het verhaal gespeeld onder begeleiding van de leerkracht. Uit dit onderzoek blijkt dat het frequent uitspelen van het verhaal aan de verteltafel nodig is en dat de leerkracht hierbij een belangrijke rol speelt.

september 23, 2021 Azra Golbach No comments exist

September 2021 I Auteur: Azra Golbach, leerkracht speciaal basisonderwijs Sommige ouders twijfelen of bijles nemen een verstandige keuze is voor hun kind. Er zijn natuurlijk verschillende redenen om uw kind op bijles te zetten. Het achterlopen op de stof, oefenen voor de citotoets of het verbeteren van je cijfers kunnen allemaal meespelen. Er zijn een…